Privacyverklaring en Disclaimer

De projectgroep “educatie-indie-wo2-sv” beheert middels haar website educatie-indie-wo2-sv.nl de gegevens van gebruikers van de website conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruikers verstrekken bij aanvang van het gebruik van de website de volgende gegevens:

  • Voorletters en achternaam en functie van de gebruiker
  • Naam school/instelling
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en Plaats
  • Email adres
  • Telefoonnummer (s)
  • Eventuele vragen of opmerkingen


Projectgroep Educatie-indie-wo2-sv
Privacy Verklaring, september 2019