Wij bieden u hier informatie over het educatieproject over voormalig Nederlands Indië, dat in de Gemeente Stichtse Vecht wordt aangeboden voor de groepen 8 van de basisscholen en op de middelbare scholen.

Wij vormen een projectgroep met vrijwilligers met een achtergrond in het onderwijs en/of voormalig Nederlands Indië. Wij bieden scholen en docenten op projectmatige wijze invulling voor het vak burgerschapsvorming/geschiedenis/maatschappijleer.

Wij vinden het belangrijk dat de geschiedenis van voormalig Nederlands Indië bij de jeugd onder de aandacht komt omdat hieruit veel parallellen te trekken zijn met de gebeurtenissen en internationale omstandigheden in de huidige tijd. Ook nu moeten veel mensen nog steeds vanwege gebrek aan veiligheid naar een ander land verhuizen.  Behandeld worden de gebeurtenissen, voor, tijdens en zeker ook na de 2e Wereldoorlog in dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De gevolgen hiervan zijn immers groot geweest, zowel voor de mensen die na de oorlog gedwongen naar Nederland kwamen, maar ook voor tweede en derde generatie.

In de Gemeente Stichtse Vecht wonen een groot aantal mensen met een Indische en/of Molukse achtergrond. Waarom en hoe kwamen ze naar Nederland? Wat hebben zij meegemaakt?

U leest hier meer over de aanpak van het Indië-project.
Scholen kunnen zich aanmelden voor het project door hier in te tekenen.
Deelname brengt voor de scholen geen kosten met zich mee.

Het project wordt gefinancierd door een bijdrage vanuit de subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  “Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland”.
De Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht heeft voor de periode tot en met december 2023 subsidie toegezegd gekregen.
De projectgroep organiseert in overleg met de deelnemende scholen een maatwerkprogramma.