Wij bieden u hier informatie over het educatieproject over voormalig Nederlands Indië, dat in de Gemeente Stichtse Vecht wordt aangeboden voor de groepen 8 van de basisscholen en op de middelbare scholen.

Wij vormen een projectgroep met vrijwilligers met een achtergrond in het onderwijs en/of voormalig Nederlands Indië. Wij bieden scholen en docenten op projectmatige wijze invulling voor het vak burgerschapsvorming/geschiedenis/maatschappijleer.

Wij vinden het belangrijk dat de geschiedenis van voormalig Nederlands Indië bij de jeugd onder de aandacht komt omdat hieruit veel parallellen te trekken zijn met de gebeurtenissen en internationale omstandigheden in de huidige tijd. Ook nu moeten veel mensen nog steeds vanwege gebrek aan veiligheid naar een ander land verhuizen.  Behandeld worden de gebeurtenissen, voor, tijdens en zeker ook na de 2e Wereldoorlog in dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De gevolgen hiervan zijn immers groot geweest, zowel voor de mensen die na de oorlog gedwongen naar Nederland kwamen, maar ook voor tweede en derde generatie.

In de Gemeente Stichtse Vecht wonen een groot aantal mensen met een Indische en/of Molukse achtergrond. Waarom en hoe kwamen ze naar Nederland? Wat hebben zij meegemaakt?

U leest hier meer over de aanpak van het Indië-project.
Scholen kunnen zich aanmelden voor het project door hier in te tekenen.
Deelname brengt voor de scholen geen kosten met zich mee.

Het project wordt gefinancierd door een bijdrage vanuit de subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  “Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland”.
De Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht heeft voor de periode tot en met december 2023 subsidie toegezegd gekregen.
De projectgroep organiseert in overleg met de deelnemende scholen een maatwerkprogramma.


Ellen Querido – de Lange †
Initiatiefneemster projectgroep Ellen Querido-de Lange

Op 6 oktober 2023 overleed Ellen Querido-de Lange, de initiatiefneemster van onze projectgroep “Educatie Indië WO2 –Stichtse Vecht”. Met haar verliezen wij een inspirator voor alle bij het project betrokken gastdocenten en een effectieve pleitbezorger van ons educatieproject.

Zij behoorde tot de groep Nederlanders met wortels in het voormalig Nederlands-Indië. De ouders van haar moeder en haar moeder zijn in Indië geboren. Haar vader was officier in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Haar moeder en haar broertje en zusjes waren tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geïnterneerd in een van de beruchte Japanse interneringskampen, Lampersari (Semarang, Indonesië), waarin vrouwen en kinderen van Nederlandse en Nederlands-Indische afkomst gevangen werden gehouden in erbarmelijke omstandigheden. Na de capitulatie van Japan werden haar ouders en het gezin naar Nederland gerepatrieerd omdat de situatie in Indonesië steeds onveiliger werd voor Nederlanders.
In haar familie werd zoals in vele families uit het voormalige Nederlands-Indië weinig gesproken over dit schrijnende verleden. Maar als kind was voor Ellen wel het verdriet over wat er is gebeurd in Indië in haar familie voelbaar. Dit heeft haar niet losgelaten en op latere leeftijd heeft dit geleid tot een diep gevoelde behoefte om meer te weten over het lot van haar familie en de geschiedenis tegen welke achtergrond dit zich heeft voltrokken.

Vanaf 15 augustus 2015 heeft Ellen de jaarlijkse Indië-herdenking in de Pauluskerk in Breukelen georganiseerd. Ze constateerde een schokkend gebrek aan kennis bij de jeugd over deze voor veel Nederlanders ingrijpende geschiedenis. Waar veel mensen het zouden laten bij deze constatering, kwam Ellen in actie om hier wat aan te doen. Zo is ze begonnen met een kleine  enthousiaste groep vrijwilligers om gastlessen te geven aan basisscholen in de gemeente Stichtse Vecht. Door haar overtuigende pleitbezorging is haar voor het project een substantiële subsidie toegekend door het Ministerie van VWS in het kader van de regeling Collectieve Erkenning van Indisch en Moluks Nederland. Daarmee is haar initiatief uitgegroeid tot de projectgroep die we nu hebben. Sindsdien hebben we inmiddels aan meer dan 1000 kinderen in de gemeente Stichtse Vecht les gegeven. Daardoor heeft het initiatief van Ellen bijgedragen tot verspreiding van kennis over ons koloniale verleden in de gemeente Stichtse Vecht.

Wij als gastdocenten zijn Ellen dankbaar voor alles wat ze voor het project heeft gedaan, haar inspiratie en de onuitwisbare indruk die ze op ons allen heeft gemaakt als mens.

Daarom zullen we haar werkzaamheden voortzetten en geven we Ellen een permanente  plaats op onze website.