Anneke Schults

Anneke Schults

Geboren in Tjimahi en behorend tot de 1e generatie oorlogsslachtoffers. Ik ben in Nederlands-Indië geboren en zat ruim 3 jaar met mijn moeder gevangen in het Japanse concentratiekamp Tjideng bij Batavia. Mijn vader was militair bij het KNIL en is door de Japanners krijgsgevangen gemaakt en moest slavenarbeid verrichten in Japanse werkkampen, onder andere bij de aanleg van de Pakanbaru spoorweg.

Ik ben Onderwijskundige, voormalig PABO docent en Decaan bij de Academie voor Journalistiek. In samenwerking met Stichting Gastdocenten WO II in Z.O. Azië geef ik gastlessen aan scholen.

Ik ben voorzitter van de vereniging “Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië” in ’s-Hertogenbosch en ik heb een kort lesboekje geschreven “De vergeten oorlog” dat over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië gaat: voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog. Het boek is bestemd voor leerlingen vanaf groep 8 en wordt ook als achtergrondinformatie gebruikt bij herdenkingen.