Hetty Veneklaas

Door Hetty Veneklaas

Al mijn hele leven ben ik geïnteresseerd in de geschiedenis van Indonesië. Eerst vanwege het land en de koloniale geschiedenis. Later ook vanwege de oorlog in Nederlands Indië en het gegeven dat daarover zo weinig in de geschiedenisboekjes van de scholen terug te vinden is. Daarmee ontbreekt het aan een stuk algemene kennis, dat wel bij onze geschiedenis en in onze cultuur thuis hoort! Met mijn onderwijservaring denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan het opvullen van dat hiaat. Daarom geef ik ieder jaar een aantal gastlessen op scholen in Stichtse Vecht, samen met iemand die een persoonlijk familieverhaal kan vertellen over dit stukje historie. Ieder jaar ben ik onder de indruk van hoe de leerlingen in staat zijn de geschiedenis een plaats te geven in de huidige tijd. Daar doe ik het voor!