Achtergrond

Tijdens de goed bezochte Indië Herdenking van 15 augustus 2015  in de Pauluskerk in Breukelen bleek dat er maar weinig jongeren aanwezig waren. Dit is niet zo verwonderlijk want de jeugd hoort de laatste 40 jaar nog maar weinig op school over hetgeen er voor, tijdens en na de 2e wereldoorlog in Azië is gebeurd.

Bij een kleine groep vrijwilligers ontstond het idee om te starten met een educatieprogramma voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Stichtse Vecht over de geschiedenis van voormalig Nederlands Indië, over de periode voor, tijdens en vooral ook na de 2e wereldoorlog.

Op dat moment speelde in de Gemeente Stichtse Vecht een heftige discussie over hoe om te gaan met de toestroom van vluchtelingen en het inrichten van opvang en vervolgens de integratie binnen de samenleving.

In de gemeente Stichtse Vecht wonen veel mensen met een Molukse, (Chinees) Indische afkomst uit voormalig Nederlands Indië, zowel van de 1e als 2e en 3e generatie . Ook wonen er mensen aan wie je hun afkomst niet kunt zien (de zgn. “totoks”). Ook wonen er veel mensen die als militair betrokken zijn geweest bij de strijd die in de periode na de tweede wereldoorlog in de aanloop naar de zelfstandigheid van Indonesië.

Kennis over hetgeen zich voor, na en tijdens de Japanse bezetting in voormalig Nederlands Indië heeft afgespeeld en de aanleiding voor hun komst indertijd naar Nederland is over het algemeen beperkt, zeker bij de jeugd.

Informatie over de wijze waarop indertijd de opvang en integratie is gegaan van deze grote groepen mensen die in de periode 1945 tot en met begin jaren zestig vanuit voormalig Nederlands Indië, het latere Indonesië, min of meer gedwongen naar Nederland kwamen, kan wellicht bijdragen aan draagvlak onder de inwoners om met vertrouwen ook de nieuwkomers in deze tijd tegemoet te treden. Tenslotte zijn de mensen uit voormalig Nederlands Indië ook naar Nederland gekomen omdat zij niet langer veilig waren in het land waar velen van hen geboren waren.